Умови та правила використання

Ці умови набирають чинності з 9 травня 2023 року.

1. Визначення

Терміни, вжиті в тексті цих Умов та правил використання Fin.do (надалі – Умови та правила) мають значення, викладені нижче:

 • Банк – організація, що випускає Платіжну картку для Користувача.
 • Мережа банківських карток – Visa, Mastercard чи інші карткові мережі (відомі також як карткові асоціації), які діють як посередники між еквайєром і емітентом для обробки транзакцій кредитних і дебетових карток.
 • Компанія – UAB “Findo finansai,” юридична особа з реєстраційним номером 304452187, що має зареєстрований офіс за адресою Gedimino pr. 44A-201, Vilnius, Republic of Lithuania, і поштову адресу Gedimino pr. 44A-201, Vilnius, Republic of Lithuania, розробник та власник Fin.do.
 • Fin.do – програмна платформа, розроблена Компанією для полегшення «платежів з картки на картку» між Платіжними картками.
 • Повна перевірка особи – процес збору інформації, потрібної для ідентифікації Користувача, що може включати документ, який посвідчує особу, селфі з документом та/або платіжною карткою, виписку з банківського рахунку, дозвіл на проживання, документ, що підтверджує місце проживання та джерело коштів.
 • Мобільний Додаток або Вебсайт – кожний мобільний додаток або вебсайт, у якому Компанія надає програмне забезпечення, що дозволяє Відправникові користуватися Сервісом.
 • Платіжна картка/Віртуальна картка - платіжний Інструмент, випущений в системі Платіжної Організації, необхідний для здійснення «платежів з картки на картку» через Мережу банківських карток.
 • Платіжна організація – Masterсard Europe SA або VISA Europe Limited; організація, що видає ліцензії на випуск Платіжних карток і обробку транзакцій з такими картками.
 • Платіжний метод – будь-який метод цифрової обробки даних, з допомогою якого Користувач виконує транзакції через Fin,do.
 • PCI DSS – Стандарт захисту даних індустрії платіжних карток (Payment Card Industry Data Security Standard), стандарт інформаційної безпеки для організацій, які обслуговують фірмові кредитні картки основних карткових схем.
 • Платіжний процесор – ліцензований постачальник платіжних послуг, якого Компанія залучає для надання послуг Авторизації транзакцій і Розрахунків за транзакціями. Такий постачальник працює відповідно до PCI DSS, тобто дотримується найвищих стандартів безпеки в обробці даних платіжних карток.
 • Одержувач – особа на стороні отримання в транзакції, якій Користувач Fin.do здійснив переказ.
 • Відправник – Користувач Сервісу, який використовує Fin.do для здійснення платежу Одержувачу.
 • Сервіс – платежі, що здійснюються за допомогою Fin.do, розробленого Компанією, що полягають у списанні коштів Відправника та отриманні коштів Одержувачем.
 • Авторизація транзакції – перевірка Платіжним процесором та отримання підтверджень від Платіжних Організацій щодо факту списання коштів з рахунку Відправника та зарахування їх на рахунок Одержувача.
 • Розрахунок по транзакції – організація списання коштів з рахунку Відправника та зарахування їх на рахунок Одержувача з допомогою Платіжної організації.
 • Користувач – фізична особа, власник Платіжної картки/Платіжного методу, що може виступати як у ролі Відправника, так і в ролі Одержувача. Ця фізична особа завантажує Fin.do та укладає договір з Компанією на підставі цих Умов та правил використання.
 • 3DS (3D Secure) – аутентифікована платіжна система для підвищення безпеки онлайн-транзакцій. Мета її існування полягає в тому, щоб гарантувати безпечний і надійний перебіг онлайн-оплати за допомогою пароля, який підтверджено емітентом платіжної картки та додатково перевірено всіма іншими сторонами, залученими до транзакції.

2. Загальні положення

 1. Надаючи вам платіжні послуги, зокрема здійснюючи ваші перекази, обробляючи вашу платіжну інформацію тощо, ми можемо користуватися допомогою різних постачальників послуг, діяльність яких в якості постачальників платіжних послуг регулюють їхні національні регуляторні органи або загальноєвропейські регулятори. Враховуючи це, ми просимо вас дотримуватися правил, встановлених цими провайдерами щодо реєстрації, надання доступу до Сервісу, Повної перевірки особи, перевірки справжності документів та інших регуляторних вимог, а також вимог, спрямованих на боротьбу з шахрайством, відмиванням коштів, безпеки процедур входу в обліковий запис, перевірки стану транзакцій та процедур авторизації транзакцій.
  Будучи провайдером технічного сервісу Fin.do, ми відповідаємо за те, аби ви отримали всю підтримку, яка знадобиться вам як нашому Користувачу. Але відповідальність за належне виконання ваших транзакцій і збереження ваших коштів несуть ліцензовані провайдери платіжних послуг і ми просимо вас дотримуватися всіх правил, встановлених цими організаціями.
 2. Fin.do — це програмна платформа, призначена для прискорення та спрощення платіжних послуг.
 3. Розрахунок по транзакції здійснюється безпосередньо між банком Відправника та банком Одержувача, здійснення цього процесу бере на себе Платіжна організація.
 4. Компанія не несе і не може нести жодної відповідальності за будь-які заходи валютного контролю, правила, обмеження та/або будь-які інших місцеві регуляторні механізми цивільно-правового чи іншого характеру, які застосовано окремими країнами чи регіонами, де Fin.do доступний жителям. Самі Користувачі несуть повну відповідальність за ознайомлення з заходами валютного контролю, правилами, обмеженнями та/або будь-якими іншими місцевими регуляторними механізмами цивільно-правового чи іншого характеру, які застосовано окремими країнами чи регіонами, де доступний Fin.do.
 5. Компанія не є податковим агентом для жодного зі своїх Користувачів. Якщо будь-яка з операцій, здійснених через Fin.do, пов’язана з будь-якою оподатковуваною комерційною діяльністю, Користувач, а не Fin.do, зобов’язаний декларувати оподатковуваний дохід, пов’язаний з такими операціями.
 6. Ці Умови та правила можуть бути відредаговані, змінені або видалені, якщо така необхідність випливатиме з вимог законодавства, або виникне внаслідок конфлікту цих Умов та правил з законодавчими чи регуляторними документами – при цьому такі дії не впливатимуть на дієвість решти тексту цих Умов та правил і на можливість примусу до виконання цих вимог.
 7. Ці Умови та правила заміняють будь-які умови та правила щодо надання послуг Користувачам, що їх Компанія опублікувала раніше.
 8. У разі виявлення будь-яких помилок або упущень в документах, переданих або наданих Користувачеві Компанією (включаючи, але не обмежуючись маркетинговими документами, прайс-листами або рахунками-фактурами), Компанія може внести зміни в такі документи без зобов’язань (контрактних, зобов'язань відшкодування за недбалість, введення в оману або порушення законних зобов'язань) з боку Компанії.
 9. Компанія може отримувати та організовувати послуги дочірніх організацій, партнерів, агентів або субконтракторів, якщо такі дії є необхідними для виконання її зобов'язань. Користувач, який приймає ці Умови та правила безумовно погоджується з тим, що Компанія може виконувати будь-які операції, пов’язані з наданням Сервісу за посередництва вищезгаданих дочірніх організацій, партнерів, агентів або субконтракторів.
 10. У випадках, коли контекст вимагає або дозволяє це, слова, що означають однину, також позначають множину, і навпаки.
 11. Виходячи з того, що Компанія має певні права та засоби правового захисту, доступні їй згідно з цими Умовами та правилами, ці права та засоби правового захисту є кумулятивними та доповнюють будь-які інші права чи засоби правового захисту, доступні Компанії відповідно до закону.
 12. Ці Умови та правила містять зобов'язання та права, які не підлягають передачі і належать виключно Користувачу. Компанія може передавати свої обов'язки та права згідно з цими Умовами та правилами.

3. Критерії відповідності для користування Сервісом

 1. За винятком випадків, коли Компанія надає письмовий дозвіл на інше, для отримання Сервісу Користувач повинен:
 • досягти віку 16 років;
 • зареєструватися для користування Сервісом відповідно до інструкцій, викладених на сторінці реєстрації вебсайту або Мобільного додатку, включно із зазначенням згоди Користувача на виконання цих Умов та правил;
 • не мати історії порушення цих Умов та правил.
 1. Користувач не повинен використовувати Сервіс, якщо таке використання порушує вимоги законодавства та регуляторних документів країни проживання Користувача або країни, де Користувач фізично перебуває під час здійснення операцій.

 2. Компанія може обумовити доступ Користувача до Сервісу – зокрема встановивши додаткові вимоги відповідності. Компанія інформуватиме про такі рішення на своєму вебсайті. Компанія може на постійній основі вимагати, щоб Користувач відповідав цим вимогам. Рішення компанії щодо відповідності Користувача умовам надання Сервісу є остаточними.

4. Мета цих Умов та правил

Метою цих Умов та Правил є визначення принципів використання Сервісу Користувачами за допомогою Додатку або Вебсайту Fin.do.

5. Використання Fin.do

 1. Користувач може отримати Сервіс виключно через Fin.do.
 2. Fin.do створено для роботи з мобільними телефонами, які працюють під управлінням Android або iOS. Fin.do може працювати також на інших пристроях, таких як планшети, однак дані Умови та правила прямо інформують Користувача про те, що Fin.do та його функції призначені для використання лише через мобільні телефони і його використання з допомогою інших пристроїв, включаючи, але не обмежуючись, персональними комп’ютерами, ноутбуками, планшетами тощо, можуть спричинити суттєві помилки та збої у використанні Fin.do та його функцій. Таким чином, Компанія не бере на себе відповідальності за жодні ризики та/або зобов’язання, які можуть виникнути внаслідок використання Fin.do та його функцій за допомогою будь-яких типів пристроїв, крім телефонів.
 3. Користувачеві може знадобитися оновлення операційної системи мобільного пристрою, якщо Компанія змінить версію (версії) ОС, які підтримує Fin.do. Користувач може бути позбавлений можливості використовувати або встановлювати Fin.do на мобільному пристрої в програмні або апаратні компоненти якого було внесено зміни, не передбачені виробником.
 4. Ці Умови та правила та Політика конфіденційності мусять бути безумовно та свідомо прийняті Користувачем перед використанням Сервісу. Користувач бере на себе зобов’язання дотримуватися вимог цих документів.
 5. Компанія не розкриватиме конфіденційні дані Користувача третім сторонам за винятком наступних випадків (для детальнішого пояснення слід читати параграф 12 – Обробка особистих даних):
 • платіжним процесорам – для Авторизації і Розрахунку по транзакціям;
 • платіжним організація, які потребують її для проведення транзакцій;
 • третім сторонам – постачальникам послуг для проведення Повної перевірки особи;
 • третім сторонам – постачальникам послуг для проведення процедур протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму, виявлення політично значущих осіб і перевірки Користувача на присутність в санкційних списках;
 • третім сторонам, таким як банки, агенції з протидії шахрайству або іншим фінансовим інституціям для цілей протидії відмиванню коштів, запобіганню шахрайству, фінансуванню тероризму так само як правоохоронним органам для цілей протидії злочинній діяльності (наприклад – поліції та державним агенціям які займаються розслідуванням злочинів у фінансовій сфері).

6. Здійснення платежів з Fin.do

 1. У разі здійснення переказу за допомогою Платіжних карток, такий платіж завжди вимагатиме додаткової перевірки транзакції за протоколом 3DS/3DS2 у спосіб, який зазвичай використовує Банк. Виконання платежу також може бути заблоковано Банком з будь-яких причин на його розсуд, у такому разі Користувач повинен зв’язатися зі своїм Банком для отримання додаткової інформації. Якщо Платіжна картка не підлягає перевірці 3DS/3DS2, Компанія може за власною ініціативою застосувати додатковий моніторинг та/або заходи безпеки щодо операцій з такими Платіжними картками, а також може заблокувати такі транзакції, як описано в параграфі 8.
 2. Щойно платіж буде зараховано на рахунок платіжної картки Одержувача, інформація про транзакцію з’явиться в історії вихідних транзакцій Відправника та в історії вхідних транзакцій Одержувача в Fin.do.
 3. Кількість дозволених переказів на день для кожного Користувача залежатиме від внутрішніх правил Компанії та її партнера (Платіжного процесора).
 4. Сервіс може бути надано лише в межах сум транзакцій, визначених Компанією для кожного Користувача на індивідуальній основі. Компанія може на власний розсуд встановлювати різні ліміти для різних Користувачів, ці ліміти будуть відрізнятися залежно від валюти, суми та Платіжного методу. Користувач може в будь-який час переглянути свої мінімальні та максимальні ліміти у налаштуваннях Fin.do. Щоб виконати транзакцію понад ліміт, Користувачеві може бути запропоновано пройти додаткову перевірку (додаткові пояснення щодо цієї процедури викладено у параграфі 11, Вимоги до ідентифікації Користувача).
 5. Платежі з використанням Fin.do можуть бути виконані цілодобово, сім днів на тиждень.
 6. Час проведення транзакцій зазвичай не перевищує 30 хвилин, а в більшості випадків займає кілька секунд. У будь-якому випадку кошти надходять до Одержувача не пізніше ніж до кінця наступного робочого дня після дня підтвердження платежу Відправником і лише в окремих випадках процес може зайняти до 2-3 робочих днів. Точний час, коли транзакція буде зарахована на рахунок Платіжної картки Одержувача, залежить від банку Одержувача.
 7. У деяких випадках банк Відправника або Одержувача може блокувати транзакції з міркувань безпеки або з інших причин. Також можливо, що кошти заблоковано в результаті скасованої або невдалої транзакції. Компанія не несе відповідальності за політику Банків і не несе відповідальності за будь-які блокування, здійснені Банками. Компанія не утримує кошти Користувачів на будь-якому етапі транзакції.
 8. Комісії, щодо яких Компанія інформує Користувача, є єдиними комісіями, що стягуються Компанією за Сервіс. Компанія не несе відповідальності за будь-які інші додаткові збори, що будуть стягнуті банком-емітентом, і вони не відображатимуться в Fin.do.
 9. Якщо інше не передбачено цими Умовами та правилами, жодна успішна транзакція не підлягає скасуванню за будь-яких умов, включаючи, але не обмежуючись, випадками припинення дії цих Умов та правил через будь-яку причину.
 • у випадках, коли сума транзакції (після вирахування Комісії Компанії та відповідних комісій будь-яких інших організацій) була отримана банком Одержувача, транзакція вважається успішною;
 • у випадках, коли сума транзакції (після вирахування Комісії Компанії та відповідних комісій будь-яких інших організацій) не була отримана та/або була відхилена банком Одержувача, транзакція вважається невдалою. У разі невдалої транзакції вся сума невдалої транзакції повертається на рахунок Відправника.
 1. Лише дійсні Платіжні методи може бути використано для здійснення транзакції за допомогою Fin,do. Ініціюючи транзакцію в Fin.do, Користувач гарантує, що:
 • цей Користувач має дозвіл використовувати вибраний Платіжний метод,
 • цей Користувач уповноважує Компанію або Платіжного процесора списати кошти з рахунку за допомогою вибраного Клієнтом Платіжного методу. У випадках, коли вибрані способи оплати не можуть бути перевірені, є недійсними або з інших причин неприйнятні, транзакція Користувача може бути скасована або призупинена автоматично. Користувач погоджується надати персоналу Компанії всю необхідну інформацію та допомогу для вирішення цієї ситуації та завершення переказу.

7. Обов’язки Користувача

Користувач зобов’язаний:

 1. Дотримуватися всіх обмежень, що стосуються використання, завантаження або експорту іншим чином Fin.do;
 2. Прочитати та зрозуміти Політику конфіденційності Компанії перед завантаження Fin.do і завантажувати Fin.do лише з авторизованих джерел - Apple App Store і Google Play Store;
 3. Дотримуватися вимог цих Умов та правил;
 4. Надавати правдиву, повну та актуальну інформацію про себе при замовленні Сервісу;
 5. Переконатися, що номер Платіжної картки, номер мобільного телефону та інші дані, які він надає, правильні та актуальні, і повідомити Компанію, якщо ці дані зміняться;
 6. Вживати достатніх зусиль для захисту пристрою, на якому встановлено Fin.do або пристрою, за допомогою якого він вносить дані у Fin.do, від несанкціонованого доступу та негайно повідомляти у разі фактичного або ймовірного несанкціонованого доступу до пристрою з встановленим Fin.do, задля того, щоб Компанія могла заблокувати будь-які операції з профілю Користувача.

Користувач в жодному разі не повинен:

 1. Використовувати Fin.do будь-яким незаконним способом, з будь-якою протиправною метою або будь-яким способом, що не відповідає цим Умовам та правилам, або діяти шахрайським або зловмисним шляхом, наприклад, шляхом внесення несанкціонованих змін до Fin.do або програмного чи апаратного забезпечення пристрою, на який його встановлено;
 2. Використовувати Fin.do для будь-яких незаконних дій, у тому числі збору платежів, які не належать Користувачу;
 3. Використовувати Fin.do у спосіб, який може пошкодити, вивести з ладу, перевантажити, погіршити або поставити під загрозу Сервіс, системи чи безпеку Компанії або втручатися в роботу програм і пристроїв інших Користувачів;
 4. Розголошувати будь-кому параметри доступу до Fin.do (наприклад, код доступу, номери CVV Платіжних карток, доданих у Fin.do).

8. Припинення Сервісу

 1. Компанія може тимчасово призупинити надання Сервісу, відмовити у виконанні Сервісу або заблокувати можливість виконання транзакцій Користувача в наступних ситуаціях:
 • недотримання Користувачем вимог цих Умов та правил;
 • неотримання від Користувача правильних або повних даних, потрібних для виконання Сервісу, у відведений для надання таких даних час (включаючи випадки, коли підтвердження транзакції не надано протягом визначеного часу);
 • недійсності або анулювання Платіжної картки Відправника або Одержувача;
 • відмова Банку у виконанні транзакції;
 • спроба здійснити перекази з порушенням вимог законодавства, включаючи підозру в несанкціонованому використанні Платіжної картки, шахрайство, незаконність самого переказу тощо;
 • наказ органу державного управління або правоохоронних органів;
 • на розсуд Компанії за результатами моніторингу транзакцій, який виконує Компанія.
 1. У випадках, зазначених у пунктах вище, як Відправник, так і Одержувач можуть бути заблоковані відповідно до внутрішніх правил Компанії щодо запобігання шахрайству. Компанія розблокує Користувача лише тоді, коли він повністю пройде процес перевірки та надасть додаткову інформацію за наявності такого запиту. Заблоковані дані Користувача буде архівовано, щоб запобігти подальшому використанню Fin.do.
 2. У деяких випадках Платіжні картки/пристрої/IP-адреса (адреси) Користувача можуть бути розблоковані шляхом проходження процедури Повної перевірки особи відповідно до параграфу 11 нижче, але загалом рішення про розблокування залишається виключно за Компанією.
 3. Компанія не несе відповідальності за будь-які збитки, понесені Користувачем через недоступність Сервісу внаслідок виникнення будь-якої з перерахованих вище ситуацій.

9. Безпека

 1. Оскільки Fin.do можна використовувати для здійснення платежів з рахунку Платіжної картки Користувача, Користувач повинен тримати свій пристрій у безпеці і виходити з облікового запису Fin.do, коли він ним не користується.
 2. Після проходження Користувачем початкової реєстрації, Компанія ніколи не буде зв’язуватися з Користувачем для того, аби отримати дані щодо паролів, кодів і подібних даних. Так само Компанія не буде надавати право будь-яким третім сторонам запитувати ці дані у Користувач. Якщо Користувач отримує такий запит, він, скоріше за все, є шахрайським, і Користувач за жодних обставин не повинен надавати свої дані. Про подібні запити слід негайно повідомляти Компанію.
 3. Деякі пристрої дозволяють Користувачу використовувати технології Touch ID (доступ за відбитком пальця) або Face ID (доступ на основі розпізнавання обличчя) для того, аби увійти в інтерфейс Fin.do. Якщо Користувач використовує цю опцію, то кожен, чий відбиток пальця чи обличчя зареєстровано на певному пристрої, зможе увійти в Fin.do та отримати доступ до облікового запису Користувача. Виходячи з вищесказаного, користувач не повинен активувати цю функцію, якщо він дозволяє іншим людям мати доступ до свого пристрою за допомогою відбитків пальців/розпізнавання обличчя. Користувач повинен спочатку видалити будь-які інші відбитки пальців і/або дані, використовувані для розпізнавання обличчя, зареєстровані на пристрої; інакше транзакції, здійснені будь-ким іншим, чиї відбитки пальців і/або дані, використовувані для розпізнавання обличчя, зареєстровані на пристрої, розглядатимуться як авторизовані Користувачем, і Компанія не нестиме відповідальності за такі транзакції.

10. Зобовʼязання

 1. Виконуючи переказ, Відправник має переконатися, що інформація Одержувача (включно з номером мобільного телефону, сумою платежу та будь-якою додатковою інформацією, необхідною для здійснення платежу) є актуальною та правильною, інакше платіж може бути скасовано або переказано неправильному Одержувачу. Компанія не несе відповідальності перед Користувачами, якщо в результаті платіж буде надіслано неправильному Одержувачу.
 2. За винятком випадків, коли вину Компанії буде доведено прямо і безумовно, Компанія не несе відповідальності за втрати, понесені Користувачем, або нараховані Користувачу зобов’язання, що стали результатом:
 • неспроможності Користувача зайти в інтерфейс Fin.do з будь-яких причин (включаючи блокування, як описано в параграфі 8) або присутня затримка у його використанні;
 • використання Fin.do на пристрої, що не є мобільним телефоном;
 • ушкодження, зумисне завдання шкоди або відмова будь-якого елементу програмного чи апаратного забезпечення пристрою, який Користувач використовує для роботи з Fin.do;
 • невідповідності Fin.do очікуванням чи вимогам Користувача;
 • виникнення ситуації, в якій Користувач стикається з неможливістю отримати Сервіс або його неповним чи неналежним наданням, обумовленим діями третіх сторін, включаючи виробників програмного забезпечення та операторів мобільного зв’язку.

11. Вимоги до ідентифікації Користувача

 1. Крім інформації, зібраної про Користувача під час завантаження, встановлення та використання Fin.do, можуть знадобитися додаткові дані, якщо Користувача заблоковано відповідно до параграфу 8 і він хоче розблокувати свій обліковий запис, або коли Відправник хоче надіслати або Одержувач хоче отримати кошти, в обсязі, що перевищує ліміти, дійсні для цього конкретного Користувача (такі ліміти кожен Користувач може побачити в налаштуваннях свого Fin.do профілю). Зокрема, коли заблокований Користувач намагається отримати доступ до Fin.do або коли Користувач намагається переказати суму, що перевищує індивідуальні ліміти, спливаюче вікно може поінформувати Користувача про необхідність пройти Повну перевірку особи. Якщо Користувач погоджується, він буде перенаправлений до відповідних інтерфейсів для продовження процедури Повної перевірки особи.
 2. Додаткові дані, які Компанія збирає з метою проведення Повної перевірки особи:
 • фото або сканована копія лицьової та зворотної сторін оригінального документа, що посвідчує особу, зроблена та/або передана Компанії в режимі реального часу через Fin.do. Фотографії копій документа або скановані зображення документа, зроблені раніше, не будуть прийняті. Для Повної перевірки особи, потрібно в реальному часі сфотографувати оригінальний документ, що засвідчує особу.
 • фото обличчя Користувача («селфі) з Платіжною карткою (картками), використаними для проведення транзакцій зроблене та передане працівникам Компанії в режимі реального часу за допомогою Fin.do. Фотографії раніше зроблених фотографій та завантажені зображення раніше зроблених фотографій буде відхилено, Користувач мусить зробити свою фотографію з Платіжною карткою в режимі реального часу для проведення процедури Повної перевірки особи. Користувач може закрити кілька цифр номеру карти при фотографуванні, але Компанія повинна мати можливість ідентифікувати Банк, який випустив Платіжну Карту, код BIN та ім’я Користувача на Платіжній картці (якщо воно там присутнє);
 • фото обличчя Користувача, який тримає документи, використані для ідентифікації, виконане у високій роздільній здатності;
 • виписка по рахунку, який стосується Платіжної картки, доданої до облікового запису Користувача;
 • документ для ідентифікації фактичної адреси проживання Користувача;
 • джерела грошових коштів;
 • інші документи та/або інформація щодо Відправника або Одержувача транзакції або будь-якої з Платіжних карток, зареєстрованих в обліковому записі Користувача.
 1. Компанія може на власний розсуд вирішити, чи достатні надані документи та/або інформація для проходження процедури Повної перевірки особи.
 2. Частина або вся інформація, згадана в параграфі 3, після збору буде передана третій стороні - постачальнику послуг для співставлення зображень/інформації. Після виконання такої перевірки, постачальник послуг поінформує Компанію, якщо вона буде успішною, і в такому випадку Користувач зможе побачити в налаштуваннях свого профілю Fin.do, а також отримає сповіщення про те, що його документи було перевірено, і він матиме право надсилати та/або отримувати кошти з вищими лімітами транзакцій, ніж раніше. Такі ліміти буде відображено в налаштуваннях його профілю Fin.do. Якщо перевірка не була успішна, Користувачеві не будуть надані більші ліміти. Кількість спроб пройти процедуру Повної перевірки особи не обмежена, однак Компанія може заблокувати обліковий запис Користувача або зв’язатися з Користувачем для отримання додаткової інформації у разі будь-якої підозрілої поведінки з боку Користувача.
 3. У випадках, коли процедура Повної перевірки особи була виконана з метою розблокування заблокованого Користувача, Компанія має право вирішувати на власний розсуд – розблоковувати Користувача чи ні, навіть якщо перевірки згідно з параграфом 4 були успішними.
 4. Компанія зберігатиме як фотографію обличчя Користувача з Платіжною карткою («селфі»), так і фотографії/скановані копії ідентифікаційних документів Користувача. Інформація буде зберігатися в надійному сховищі та буде закодована.
 5. Збережена інформація буде автоматично піддана процедурам протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму, ця інформація буде також перевірена на співпадіння з записами в базі даних політично значущих осіб та санкційними списками.

12. Обробка особистих даних

1.Наша Політика конфіденційності становить невід’ємний елемент цих Умов та правил і в будь-якому випадку мусить сприйматися як така, що викладена повністю в тексті цих Умов та правил. Користувач, який реєструється для використання Fin.do та використовує його, погоджується з тим, що Компанія може використовувати особисту інформацію Користувачів відповідно до Політики конфіденційності. 2. Для того, аби використовувати Fin.do і окремі його функції, Користувач має надати наступні дані для обробки Компанією:

 • ім’я та прізвище;
 • дату народження;
 • електронну адресу;
 • фотографію (фотографію Користувача разом з карткою, яку буде використано для отримання чи надсилання коштів);
 • фотографію або скановану копію ідентифікаційного документа;
 • адресу фактичного проживання з вказаною країною;
 • номер телефона;
 • номер Платіжної картки (повністю або частково) і термін її дії;
 • CVV Платіжної картки, використаної для надсилання або отримання коштів;
 • Touch ID (відбиток пальця) або Face ID (дані для розпізнавання обличчя);
 • список контактів мобільного пристрою;
 • додаткову інформацію, яку попросила Компанія або надану Користувачем в разі потреби (наприклад для виконання Повної перевірки особи);
 • інформацію щодо особливостей використання Fin.do, зокрема дані щодо того, які типи контенту ви переглядаєте або з якими типами даних ви взаємодієте, дії, виконані в обліковому записі, час, частота та тривалість сесій та цих дій;
 • інша інформація, яку ви надаєте, коли берете участь у конкурсах чи акціях, які проводить Компанія або її партнери, відповідаєте на наші опитування чи іншим чином спілкуєтеся з нами;
 • інформація про вас від третіх сторін, зокрема від служб перевірки даних, кредитних бюро, постачальників списків розсилки та загальнодоступних джерел;
 • інформація, зібрана файлами-cookies та вебмаяками (див. визначення нижче), що передбачає надсилання на ваш пристрій файлів-cookies та вебмаяків).
 1. Коли Користувач використовує Сервіс, Компанія отримає доступ до наступного переліку даних і буде їх обробляти:
 • IP адреса;
 • геолокація;
 • інформація про пристрій, на якому запущено Fin.do, а саме: тип пристрою Користувача, унікальний ідентифікатор пристрою, тип мобільної операційної системи та її версія, мобільні браузери, мова, яку користувач обирає під час використання Fin.do;
 • деталі транзакції, дані щодо яких надано Користувачем, додаткова інформація, необхідна для проведення транзакції та історія транзакцій.
 1. Щоб прискорити надання Сервісу, Компанія діє як контролер персональних даних і в цій якості передає Платіжному процесору (для цілей Авторизації транзакцій та Розрахунку по транзакціям) такі персональні дані користувачів:
 • дані Платіжних карток Відправника та Одержувача, їхній номер, термін дії, код CVV;
 • повне ім’я та прізвище Користувача;
 • номер телефону та адреса електронної пошти Користувача;
 • дані про ініційовану транзакцію.
 1. З метою проведення Повної перевірки особи, Компанія передає дані, зібрані відповідно до параграфу 11, третій стороні — постачальнику послуг, який надає послуги перевірки документів. З цією метою Компанія може передавати дані Користувача за межі Європейської економічної зони, включаючи країни, на території яких діють стандарти захисту даних, відмінні від стандартів Європейської економічної зони. Така передача даних буде відбуватися з дотриманням вимог законодавства, що регулює подібні дії. Для передачі даних за межі Європейської економічної зони Компанія буде використовувати Стандартні договірні умови (і Користувач має право запросити копію цих умов) і Програму по захисту конфіденційності в якості заходів безпеки для країн без відповідного рішення Європейської комісії.
 2. Реєструючись і входячи в профіль Fin.do, а також вводячи вищезазначені дані, Користувач підтверджує своє розуміння щодо контролю та обробки таких даних Компанією та Платіжним процесором з метою надання Сервісу або на будь-якій іншій правовій основі, як зазначено в Політиці конфіденційності Компанії. Те, що Користувач прочитав і зрозумів Політику конфіденційності, буде підтверджено самим фактом прийняття Політики конфіденційності.
 3. Персональні дані обробляються відповідно до положень Загального регламенту захисту даних Європейського Союзу (GDPR), Закону Литовської Республіки про правовий захист персональних даних, Закону Литовської Республіки про електронний зв’язок, інших чинних законів і Політики конфіденційності Компанії.
 4. Будь-яка особа, яка надає свої персональні дані Компанії, має право вимагати доступу до цих даних, їх виправлення чи усунення (що означає реалізацію права на видалення персональних даних («права бути забутим») або обмеження можливості обробки цих даних, а також має право на перенесення даних і право подати скаргу до національного органу із захисту даних Користувача (список усіх таких органів доступний за адресою http://ec.europa.eu/newsroom/article29/ item-detail.cfm?item_id=612080). Користувач реалізує права, надані цим пунктом, звернувшись до Компанії через Центр підтримки Користувачів Fin.do або вебсайт Компанії www.fin.do. Компанія може відмовити в задоволенні запиту на реалізацію прав Користувача, якщо вона не може з належною достовірністю, встановити особу, яка подає запит, і таким чином не може мінімізувати ризик несанкціонованого доступу до персональних даних. Компанія може бути не в змозі реалізувати певні права Користувача, такі як «право бути забутим», якщо такі дії суперечать вимогам законодавчих чи регуляторних актів, призведуть до порушення правових зобов’язань Компанії чи в тому разі, коли існують належні причини для обробки і зберігання даних. Виходячи з вищесказаного, період зберігання користувацьких даних теж буде залежати від таких правових обмежень.
 5. Компанія обробляє та зберігає персональні дані Користувача не довше, ніж це необхідно для цілей, зазначених у цьому пункті. Персональні дані Користувача, надані з метою надання Сервісу та використання Fin.do, зберігаються під час надання Сервісу та використання Fin.do та протягом періоду, не більшого за 10 років після завершення надання Сервісу та використання Fin.do. Дані Користувача, які обробляються в маркетингових цілях, зберігаються під час надання Сервісу та використання Fin.do та протягом періоду не більшого за 3 роки після завершення надання Сервісу та використання Fin.do, якщо Користувач не поінформує Компанію про заперечення проти використання таких даних до настання цього терміну.
 6. Надсилання Компанією Користувачеві електронних повідомлень про доступність Сервісу та виконання транзакцій може бути необхідним для надання Сервісу та не є комерційним (маркетинговим) повідомленням.
 7. Щоб отримати додаткову інформацію щодо обробки персональних даних, Користувач повинен ознайомитися з Політикою конфіденційності Компанії або зв’язатися з Компанією через Центр підтримки Користувачів Fin.do або вебсайт Компанії www.fin.do.

13. Комісії за проведення транзакцій

 1. Використання Сервісу передбачає стягнення комісії за транзакцію. Розмір комісії в кожному випадку залежатиме від суми транзакції, валюти, способу оплати та країн, між якими здійснюватимуться платежі, і не може бути визначений як фіксована сума. Комісія за кожну транзакцію буде оголошена Користувачеві перед схваленням транзакції.
 2. Комісія за надання Сервісу за допомогою Fin.do буде знята з рахунку Платіжної картки Відправника (у випадках, коли її оплачує Відправник), в іншому випадку сума, зарахована на рахунок Одержувача, буде зменшена на величину комісії.
 3. Банк Відправника або Банк Одержувача можуть запроваджувати свої індивідуальні комісії за транзакції, здійснені через Fin.do. Користувач повинен ознайомитися з тарифами банків перш ніж використовувати Fin.do. Компанія не несе відповідальності за будь-які комісії та збори, які стягують Банки.
 4. У разі, коли Клієнт здійснює транзакцію, яка включає одну або кілька конвертацій валют, Компанія використає певний курс обміну, визначений на дату проведення транзакції. Цей курс буде вказано в інтерфейсі Fin.do, і Клієнт повинен погодитися з ним, перш ніж транзакція може бути завершена. Окремий обмінний курс визначається для кожної транзакції залежно від часу здійснення транзакції.

14. Історія транзакцій

-Користувач може перевірити історію транзакцій в інтерфейсі Fin.do. Компанія докладає належних зусиль до того, аби надавати інформацію про історію транзакцій в режимі близькому до режиму реального часу.

Історія транзакцій буде містити наступні дані:

 • суму транзакції вказану у валюті, в якій транзакцію було виконано (суму списання з банківського рахунку Відправника);
 • курс обміну валют, який було застосовано (в разі коли було проведено обмін валют);
 • сума комісії, знятої за проведення транзакції;
 • дата та час проведення транзакції.

15. Суперечки з постачальниками товарів і послуг

У разі якщо у Користувача виникнуть суперечки щодо платежів, які були здійснені за допомогою Fin.do, Компанія не несе відповідальності за будь-які зобов’язання та/або гарантії, надані Одержувачем або надані Одержувачу. Компанія не несе відповідальності за якість, відповідність вимогам законодавства чи якісь інші характеристики товарів чи послуг, замовлених Відправником у Одержувача. Успішна транзакція, виконана в зв'язку з таким замовленням не може бути скасована відповідно до параграфу 6 цих Умов та правил.

16. Скарги, спілкування та мови

 1. Скарги щодо ненадання Сервісу або його надання з порушенням принципів, викладених у даних Умовах та правилах можуть бути подані через Центр підтримки Користувачів Fin.do або через вебсайт Компанії: https://www.fin.do/contact-form/.
 2. Скарга повинна містити:
 • повне ім’я, телефон, електронну пошту Користувача, номер транзакції (доступний в історії транзакцій Користувача);
 • вказівку на проблему, що виникла при використанні Сервісу та опис суті скарги;
 • деталі транзакції, такі як дата, час проведення, сума і 4 останні цифри номеру картки використаної при проведенні невдалої операції;
 • зворотна адреса, за якою слід відправити відповідь, в разі якщо Користувач хоче отримати відповідь у спосіб, що відрізняється від способу в який було подано скаргу.
 1. Компанія розгляне скарги, викладені англійською мовою або іншою мовою, якою послуговується Користувач, але відповідь буде надано англійською або, за можливості тою мовою, якою послуговується Користувач, якщо працівники компанії можуть її надати.
 2. Персонал Компанії розглядає скарги негайно, не пізніше ніж протягом 14 днів з моменту отримання. Кінцевий термін вважається дотриманим, якщо відповідь Користувачеві була надіслана через Центр підтримки користувачів Fin.do або через інші канали відповідно до Налаштувань сповіщень Користувача програми Fin.do до закінчення терміну очікування відповіді.
 3. Повідомлення щодо втрати паролю, витоку даних кодів CVV чи інших деталей безпеки, які вимагають дії Компанії щодо блокування профілю Користувача, надсилаються через Центр підтримки користувачів Fin.do або вебсайт Компанії https:/ /www.fin.do/contact-form/. Вони будуть оброблені протягом кількох годин з моменту отримання запиту на блокування.
 4. Із Компанією завжди можна зв’язатися за адресою для листування, вказаною в цих Умовах та правилах або надіславши електронне повідомлення на адресу [email protected].

17. Маркетинг

 1. Компанія може час від часу зв’язуватися з Користувачами (тобто використовувати ім’я Користувача, адресу електронної пошти та номер телефону) щодо Fin.do, включаючи маркетингові повідомлення, що стосуються послуг Компанії, подібних до тих, які уже надано Користувачу, за умови, що Користувач не відмовився від отримання таких сповіщень. Правовою основою такої обробки даних є законний інтерес Компанії – інформувати Користувачів про послуги та оновлення. Компанія буде надсилати повідомлення в електронному вигляді, наприклад, електронною поштою, SMS, у соціальних мережах, платформах для обміну повідомленнями, сповіщеннями в Fin.do або по телефону. Всі подібні повідомлення надходитимуть винятково від Компанії. Компанія ніколи не передаватиме інформацію Користувачів третім особам для використання ними у власному прямому маркетингу без згоди Користувачів. Для будь-яких інших рекламних цілей ми отримаємо вашу однозначну згоду на участь.
 2. Користувач може в будь-який час повідомити Компанію, про те, що він не хоче отримувати маркетингові повідомлення. Це можна зробити зв’язавшись з Компанією у спосіб, зазначений в цих Умовах та правилах або дотримуючись інструкцій, що їх Компанія надавала в повідомленнях, надісланих Користувачу. Крім того, маркетингові сповіщення можуть бути деактивовані в налаштуваннях Fin.do, крім того, будь-які маркетингові сповіщення можуть бути деактивовані Користувачем у налаштуваннях його мобільного пристрою.

18. Зміни в Умовах та правилах

 1. Компанія може змінити ці Умови та Правила у будь-який час, повідомивши Користувачів про зміни, коли Користувач наступного разу відкриває програму Fin.do та/або електронною поштою. Нові Умови та правила будуть відображені на екрані, і Користувач муситиме прочитати та прийняти їх, щоб продовжити використання Fin.do.

 2. Час від часу оновлення Fin.do можуть бути випущені за посередництва Apple App Store або Google Play Store. У деяких випадках Користувач не зможе використовувати Fin.do, доки не завантажить останню версію та не прийме нові Умови та правила.

19. Мови

Зважаючи на те, що Fin.do доступний по всьому світу, ці Умови та правила викладено англійською мовою. Так само і Fin.do доступний англійською мовою, хоча він може працювати з рядом інших мов, які Компанія може впровадити. Приймаючи ці Умови та правила, а також використовуючи Fin.do, Користувач підтверджує здатність розуміти англійську мову та вести спілкування з Компанією англійською мовою, або іншою мовою, за умови, що таку мову використовують представники Компанії в усіх випадках, що стосуються використання Fin.do і правових відносин, що врегульовано даними Умовами та правилами.

20. Прикінцеві Положення

 1. Положення цих Умов та правил складено згідно вимог законодавства Литовської Республіки.
 2. Ці Умови та правила доступні повсякчас кожному Користувачу у додатку Fin.do або на сайті Компанії.